© 2010 Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Vodné a stočné

Vodné a stočné platné od 1.1.2017 v Kč/m3

 

vodné (m3)

stočné (m3)

Cena b. DPH

38,90 Kč

36,09 Kč

DPH (15%)

  5,84 Kč

  5,41 Kč

cena s DPH

44,74 Kč

41,50 Kč

Vodné a stočné platné od 1.1.2018 v Kč/m3

 

vodné (m3)

stočné (m3)

Cena b. DPH

38,90 Kč

36,09 Kč

DPH (15%)

  5,84 Kč

  5,41 Kč

cena s DPH

44,74 Kč

41,50 Kč