© 2010 Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Vodné a stočné

Vodné a stočné platné od 1.1.2015 v Kč/m3

 

vodné (m3)

stočné (m3)

Cena b. DPH

36,92 Kč

34,25 Kč

DPH (15%)

  5,54 Kč

  5,14 Kč

cena s DPH

42,46 Kč

39,39 Kč

Vodné a stočné platné od 1.1.2016 v Kč/m3

 

vodné (m3)

stočné (m3)

Cena b. DPH

38,03 Kč

35,28 Kč

DPH (15%)

  5,70 Kč

  5,29 Kč

cena s DPH

43,73 Kč

40,57 Kč