© 2010 Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Vodné a stočné

Vodné a stočné platné od 1.1.2012 v Kč/m3

 

vodné (m3)

stočné (m3)

Cena b. DPH

33,27 Kč

30,87 Kč

DPH (15%)

  4,66 Kč

  4,32 Kč

cena s DPH

37,93 Kč

35,19 Kč

Vodné a stočné platné od 1.1.2013 v Kč/m3

 

vodné (m3)

stočné (m3)

Cena b. DPH

34,20 Kč

31,73 Kč

DPH (15%)

  5,13 Kč

  4,76 Kč

cena s DPH

39,33 Kč

36,49 Kč

Vodné a stočné platné od 1.1.2014 v Kč/m3

 

vodné (m3)

stočné (m3)

Cena b. DPH

35,23 Kč

32,68 Kč

DPH (15%)

  5,28 Kč

  4,90 Kč

cena s DPH

40,51 Kč

37,58 Kč